NBOT

Orthopedische Techniek is ons vak

NBOT is DE beroepsvereniging voor Orthopedisch (Schoen)Technologen.

NBOT faciliteert de O(S)T-er d.m.v. kennisverrijking en beroepsprofilering.

Kwaliteit, onafhankelijkheid en saamhorigheid. Dat zijn NBOT’s kernwaarden!

001

DIT IS DE NBOT

Leden

Onze vereniging bestaat al uit meer dan 100 leden.

Symposium

Wij organiseren ieder jaar een symposium.

Social Media Platform

Wij beschikken binnenkort over een intern social media platform.

Studenten

Wij hanteren een speciaal tarief voor studenten.