NBOT

NBOT: Orthopedische Techniek is ons vak

NBOT is DE beroepsvereniging voor Orthopedisch (Schoen)Technologen. Wij faciliteren de O(S)T-er door middel van kennisverrijking en beroepsprofilering.

Iedere O(S)T-er kan lid worden van de NBOT. Samen staan we sterk. Het delen van kennis en ervaring is een absolute voorwaarde voor een sterker wordende zelfbewuste beroepsgroep, waarin iedere O(S)T-er een laagdrempelig aanspreekpunt is voor de patiënt en een volwaardige partner voor de betrokken medische disciplines.

Kwaliteit, onafhankelijkheid en saamhorigheid. Dat zijn de NBOT’s kernwaarden.

001

De inschrijving voor het symposium is gestart! schrijf je nu in via https://www.aanmelder.nl/nbotsymposium2019

NBOT Symposium 2019