Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen
 

 

 

 

 

 

 

 Q&A 

 

 

kabiz-training-ost-20240424

Wilt u meer weten over KABIZ en de kwaliteitsregistratie? Op woensdag 24 april 2024 is er een training over KABIZ en het KWOT. U kunt de training volgen via de onderstasande link:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmU1ZjE1ZDktNjU3YS00NzZhLWFhMjgtYmQ4MTZmMTY4OTNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a8dabb0-9a82-43ca-87c5-8b164a79a253%22%2c%22Oid%22%3a%223a57f217-1b99-4187-a696-a5d8792cf053%22%7d

 

 

 • Waar kan ik mij registeren voor dit kwaliteitsregister?
  Je kunt je registeren bij Kabiz.

 • Wat moet ik aanleveren om mij te registeren?
  Bij het registeren op de website van Kabiz laat je, je persoonlijke gegevens achter en dien je een diploma of getuigschrift op te sturen of te uploaden volgens de eisen Kwaliteitscriteria Orthopedisch Technologen 2020-2025.

 • Is een kopie van mijn diploma of getuigschrift voldoende?
  Nee, dit dient een gewaarmerkt kopie te zijn van je diploma of getuigschrift.

 • Hoe kom ik aan een gewaarmerkt kopie van mijn diploma of getuigschrift?
  Deze kun je opvragen op verschillende plekken namelijk:
  1. Uittreksel diploma downloaden DUO
  2. Diploma kwijt DUO 
  3. Diploma vervangen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering
  Indien dit alles niet gaat kun je ook je originele diploma of getuigschrift aangetekend opsturen naar Kabiz, waarna zij hiervan een kopie maken en dit waarmerken.


 • Wat zijn de kosten van een registratie?
  Een registratie kost 135 euro voor vijf jaar. Na vijf jaar moet er dus een herregistratie volgen en opnieuw betaald worden.

 • Welke gegevens kunnen andere personen zien als ik mij geregistreerd heb op de site van Kabiz?
  Buitenstaanders kunnen alleen zien welke naam er geregistreerd is op de site van Kabiz onder het kopje Orthopedisch Technologen (voor- en achternaam).

 • Heeft het bestuur van NBOT inzage in wie geregistreerd is bij Kabiz?
  Nee, bestuursleden NBOT hebben geen inzage in persoonlijke gegevens van een geregistreerde. Deze gegevens zijn eigendom van de ingeschrevene en Kabiz.

 • Registreer ik mezelf in hetzelfde register met professie van schoenen als voor pro- en orthesen?
  Ja, er is hier geen onderscheid in gemaakt.

 • Kunnen alleen leden van de NBOT zich registeren?
  Nee, iedereen kan zich registreren en zich her registreren die voldoet aan de Kwaliteitscriteria Orthopedisch Technologen 2020-2025.

 • Als ik te veel punten heb verzameld in de vijf jaar, kan ik deze dan meenemen naar mijn herregistratie?
  Nee, het gaat om de punten die je minimaal verzameld dient te hebben in vijf jaar. Na vijf jaar ga je weer opnieuw de punten verzamelen.

 • Zijn de eisen die gesteld worden na de herregistratie hetzelfde als bij de registratie?
  De kwaliteitseisen die gesteld zijn in de Kwaliteitscriteria Orthopedisch Technologen 2020-2025 gelden voor deze periode. In het jaar 2025 zal het bestuur van NBOT een nieuw voorstel doen voor wat betreft de kwaliteitseisen voor de periode 2026-2029. Na instemming door de leden van het NBOT in dat jaar zullen gelijkwaardige eisen of bijgestelde eisen van kracht zijn.

 • Kan ik als bedrijf of instelling mijn cursus laten accrediteren?
  Ja dat kan, kijk voor de voorwaarden bij Kabiz
 • Ervan uitgaande dat we jullie inzicht hebben gegeven welke regels er gehanteerd zullen worden om je te kunnen registeren. Mochten er, desondanks dit alles, toch nog verdere vragen zijn laat het ons dan weten via ofni.[antispam].@nbot.nl