Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen

Lid worden

Word lid van NBOT

man-met-1-beenWord u lid van onze vereniging? Er zitten velen voordelen aan uw lidmaatschap, bent u benieuwd? Lees dan hieronder:

Voordelen lidmaatschap financieel:

 • Korting op symposium/Webinars.

 • Korting voor studenten op lidmaatschap.

 

Voordelen lidmaatschap voor in het werkveld

 • Het kunnen inzien van vacatures.

 • Erkenning vinden van ambacht, kennis, passie en bekendheid. 

 • Ontmoetingsplaats, netwerken.

 • Onderdeel uitmaken van een groep beroepsbeoefenaars

 • Samen opkomen voor het beroep en meer bekendheid creëren over het vak. 

 

Voordelen lidmaatschap voor het beoefenen van het vak

 • Vergroten van kennis. Jezelf blijven ontwikkelen door meer kennis, ambacht ervaring en vakmanschap op te doen. Door middel van het bijwonen van refereeravonden, webinars en/of cursussen te volgen die worden aangeboden. 

 • Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, door middel van nieuwsbrieven.

 • Informatie en kennisuitwisseling met andere beroepsbeoefenaars.

 • Word lid van de NBOT om een sparringpartner te zijn voor net afgestudeerden. 

 • Algemene Leden Vergadering (ALV), minstens één keer per jaar.

 • NBOT participeert in de ontwikkeling en herziening van richtlijnen.

 

Voordelen lidmaatschap vanuit de NBOT

 • De NBOT behartigt de belangen van de beroepsbeoefenaren.
 • NBOT levert grote bijdrage aan richtlijnen, protocollen en kwaliteitsstandaarden.

 • NBOT zit om tafel met diverse partijen binnen de branche.

 • NBOT werkt mee en ontwikkeld met diverse partijen hoe ons vakgebied er over bijvoorbeeld 10 jaar uitziet

 • NBOT werkt mee aan diverse onderzoeken.


Kosten & voorwaarden

Studentleden (€10,- per jaar):
Studenten van de opleiding Orthopedische (Schoen)Technologie.


Reguliere leden (€55,- per jaar):
– In het bezit van een getuigschrift Orthopedische (Schoen)Technologie;

– In het bezit van een getuigschrift van een door het bestuur erkende opleiding tot Orthopedische (Schoen)Technologie;

– In het bezit van een MBO-4 diploma van de vakopleiding orthopedische (schoen)techniek;

– In het bezit van een vak gerelateerde opleiding MBO-1, MBO-2 of MBO-3 en beschikt over minimaal tien jaar aantoonbare ervaring als paskamer professional in de afgelopen twintig jaar;

– KWOT geregistreerd;

– Betuiging van instemming met de grondslag en het doel van de vereniging en bereidheid tot betaling van een contributie

 

Buitengewone leden (€55,- per jaar):
In het belang van de vereniging kan het bestuur personen die niet voldoen aan de voorwaarden voor een regulier lidmaatschap, als buitengewoon lid van de vereniging toelaten.

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd voor het daarop volgende kalenderjaar. Opzeggen kan uiterlijk vier weken voor het einde van het kalenderjaar.


Aanmelden lidmaatschap

 

 

 

 

Lidmaatschap

 

Ik ga accoord met het Huishoudelijk Reglement en het Privacy Reglement. Ik ga tevens accoord met de verwerking van mijn (persoons)gegevens door NBOT en deze website. Ik word lid van NBOT . Mijn lidmaatschap wordt geldig wanneer het verschuldigde bedrag op de rekening van NBOT staat.
Beveiligingscode Beveiligingscode