Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen
 

 

 

 

 

 

 

 Lid worden 

Word lid van NBOT

Word u lid van onze vereniging? Er zitten velen voordelen aan uw lidmaatschap, bent u benieuwd? Lees dan hieronder:

Financiële voordelen: 

 • Profiteer van korting op symposia,refereeravonden en masterclass.
 • Alleen voor studenten: ontvang korting op het NBOT-lidmaatschap. 

 Voordelen voor de branche: 

 • Versterk de branche door met andere beroepsoefenaars te verenigen. Dit vergroot het gevoel van saamhorigheid en leidt uiteindelijk tot meer erkenning en waardering voor ons vakgebied.  
 • Kom samen met andere leden op voor het beroep en creëer meer bekendheid over het vak.  
 • Deel je passie, ervaring en kennis met andere beroepsbeoefenaars. Zo gaat de ambacht en het vakmanschap niet verloren.
 • Verklein de afstand tussen het werkveld en de studenten. NBOT is de verbindende factor binnen de orthopedische branche.  

 Investeer in jezelf: 

 • Vergroot je netwerk. De NBOT is een ontmoetingsplaats voor beroepsoefenaars en alle betrokken partijen binnen de orthopedische branche.
 • Vergroot je kennis en ervaring door het volgen van symposia,refereeravonden en masterclass die worden aangeboden. De NBOT biedt de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen van professional naar vakmens.
 • Krijg toegang tot de laatste openstaande vacatures binnen de branche.  
 • Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door middel van onze nieuwsbrieven.  
 • Krijg toegang tot refereeravonden die de NBOT organiseert. 
 • Woon de Algemene Leden Vergadering (ALV) bij, welke één keer per jaar plaatsvindt.

Investeer in jouw beroepsvereniging 

 • De NBOT vertegenwoordigt het beroep van de orthopedisch technoloog in Nederland.  
 • De NBOT participeert in de ontwikkeling en herziening van richtlijnen, protocollen en kwaliteitsstandaarden binnen ons vakgebied. 
 • De NBOT zit om tafel met diverse partijen binnen de branche. 
 • De NBOT werkt mee aan diverse onderzoeken.
 • De NBOT beweegt ons vak naar de toekomst. 

Kosten & voorwaarden

Studentleden (€10,- per jaar):

 • Studenten van de opleiding Orthopedische (Schoen)Technologie.

Reguliere leden (€60,- per jaar):

 • In het bezit van een getuigschrift/diploma dat voldoet aan de ingangseisen van het Kwaliteitsregister Orthopedisch Technologen (KWOT).
 • Betuiging van instemming met de grondslag en het doel van de vereniging en bereidheid tot betaling van een contributie

Buitengewone leden (€60,- per jaar):

 • In het belang van de vereniging kan het bestuur personen die niet voldoen aan de voorwaarden voor een regulier lidmaatschap, als buitengewoon lid van de vereniging toelaten. Buitengewoonleden hebben geen stem bevoegdheid binnen de NBOT.

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd voor het daarop volgende kalenderjaar. Opzeggen kan uiterlijk vier weken voor het einde van het kalenderjaar.

 

 


Aanmelden lidmaatschap

 

 

 

 

Lidmaatschap

 

Ik ga accoord met het Huishoudelijk Reglement en het Privacy Reglement. Ik ga tevens accoord met de verwerking van mijn (persoons)gegevens door NBOT en deze website. Ik word lid van NBOT . Mijn lidmaatschap wordt geldig wanneer het verschuldigde bedrag op de rekening van NBOT staat.
Beveiligingscode Beveiligingscode