Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen

 

 

 

 

 

 

Missie en Visie 

 

 

De Nederlandse Vereniging voor Orthopedisch Technologen heeft als doel het vak van

orthopedische technologie te ontwikkelen in de breedste zin van het woord.

missie-en-visieDe pijlers waar de vereniging zich op richt zijn:

  • Bewaken en verhogen van de kwaliteit van het vakgebied en van de individuele technoloog middels informatie-uitwisseling, het organiseren van kennis verhogende activiteiten en het stimuleren en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek.
  • Verbindende factor zijn tussen de orthopedisch technologen onderling.
  • Profilering van het orthopedisch technologisch vakgebied naar partijen als zorgverzekeraars, overheid, aanpalende disciplines, patiëntenverenigingen en instellingen die zich richten op onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

De NBOT heeft geen winstoogmerk en is onafhankelijk.


Zoals de orthopedisch technoloog de cliënt “vooruit” helpt, helpt de NBOT de orthopedisch technoloog vooruit in de ontwikkeling van zijn vak.